Home | Contact NUI  

 

28 May 2024  


Fógra Faoi Chruinniu Toghchain agus Faoi Shocruithe Votala

16.08.2022


Toghfar don Seanad an t-ochtar ball den Chomhghairm [‘ar mná ceathrar acu agus ar fir ceathrar acu’],
DÉ MÁIRT, AN 5Ú LÁ DE DHEIREADH FÓMHAIR 2022, IN OLLSCOIL NA HÉIREANN, AG A 10 A CHLOG R.N.

Mairfidh an vótaíocht ar feadh uaire.

Seo a leanas liosta d'ainmneacha na ndaoine atá ainmnithe:

MNÁ

 1. CARLIN,
  Mary Anne (Marina),
  BA, MSc
 2. CASEY,
  Ruth,
  M.Litt, PhD
 3. DE BHALDRAITHE-MARSH,
  Clíona Eilis,
  BA, MA
 4. MCCARTHY,
  Marian,
  M.Ed, PhD
 5. O'SHEA FARREN,
  Linda Mary Patricia,
  BCL

FIR

 1. CROWLEY,
  John Noel,
  BA, PhD
 2. DOORLEY,
  James,
  BA, MA
 3. O'DONOVAN,
  Paul (John Paul Joseph),
  BSc, MBA
 4. SMYTH,
  Michael John,
  BA, MA

De réir Reachta 102, Caibidil II (5), ‘Más rud é, ar dhul in éag don tréimhse lena n-ainmniú, an líon daoine a bheidh ainmnithe go cuí lena dtoghadh mar Chomhaltaí den Seanad Ní mó ná líon na ndaoine a bhfuil Comhghairme i dteideal roghnú , ansin beidh na daoine go léir a bheidh ainmnithe amhlaidh measfar é a bheith aige go cuí, agus ag an gCruinniú Toghcháin cuirfidh an Cathaoirleach a dhearbhú na daoine a bheith tofa dá réir sin’.

Dá réir sin, déanfar socruithe do thoghadh ceathrar ban iarrthóirí mar chomhaltaí an tSeanaid. Ag an gcruinniú toghchán, beidh an Cathaoirleach dhearbhú go bhfuil an ceathrar iarrthóirí fear a ainmníodh a bheith tofa go cuí.

IARRATAS PÁIPÉAR VÓTÁLA I SCRÍBHINN

Ní mór do chomhaltaí Comhghairme ar mian leo vótáil sa Toghchán Comhghairme iarratas i scríbhinn* ar pháipéir vótála a dhéanamh chuig an gCléireach Comhghairme tráth nach déanaí ná Dé hAoine, 23ú Meán Fómhair, 2022.

Is gá iarratas ag lorg páipéar vótála a bheith a scríbhinn. Is féidir foirm iarratais a íoslódáil ag www.nui.ie.

* Is féidir iarratais a dhéanamh tríd an bpost rialta chuig an seoladh thíos nó trí ríomhphost chuig elections@nui.ie.

Chun do pháipéar vótála a fháil, ní foláir na sonraí seo a leanas a chur in iúl:

•           Ainmneacha agus sloinne (iomlán) (mar atá cláraithe ar Rollaí na hOllscoile)
•           Sloinne eile a úsáidtear (murab ionann), m. sh. Béarla, pósta, singil
•           Dáta Breithe
•           Céim(eanna) agus Cáilíochta(í) eile OÉ
•           Bliain(ta) a Bhronnadh
•           Ollscoil/Coláiste OÉ
•           Buan Seoladh
•           Seansheoladh (le haghaidh aitheantais)

Íoslódáil Foirm Iarratais

Is féidir le Baill na Comhghairme vótáil: (a) i bpearsain ag an gCruinniú Toghcháin (idir 10:00 agus 11:00 r.n.) nó (b) trína gclúdach oirúnach a thabhairt don Oifig na hOllscoile nó (c) tríd an bpost, chuig Cléireach na Chomhghairme, 49 Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha Cliath 2, nach déanaí ná11 a chlog r.n. ar Dé Ceadaoin an 5ú lá de Dheireadh Fómhair 2022.

Helen Scanlon
Cléireach na Comhghairme
Ollscoil na hÉireann
49 Cearnóg Mhuirfean
Baile Átha Cliath 2

 

Convocation Election 2022 Candidate Profiles

 


Carlin, Marina

CARLIN,
Marina

Casey, Ruth

CASEY,
Ruth

Crowley, John

CROWLEY,
John

De Bhaldraithe Marsh, Clíona

De BHALDRAITHE MARSH,
Clíona

Doorley, James

DOORLEY,
James

McCarthy, Marian

McCARTHY,
Marian

ODonovan, Paul

O'DONOVAN,
Paul

O'Shea Farren, Linda

O'SHEA FARREN,
Linda

Smyth, Michael

SMYTH,
Michael

 

  

« Previous