Home | Contact NUI  

 

22 April 2024  


Centenary Fellowships 2008

Trí Chomhaltacht Iar-Dhochtúireachta sa Léann Éireannach le Cothrom Chéad Bliain Ollscoil na hÉireann A Chomóradh

Chun Cothrom Chéad Bliain Ollscoil na hÉireann a cheiliúradh, cuireann Ollscoil na hÉireann fáilte roimh iarratais ar thrí Chomhaltacht Iar-Dhochtúireachta sa Léann Éireannach. Tá na Comhaltachtaí ar fáil do lucht léinn thar an raon staidéir ar chultúr agus oidhreacht na hÉireann, lena n-áirítear an Teanga, an Litríocht, an Teangeolaíocht, an Béaloideas, an Stair agus an tSeandálaíocht.

Sealbhófar na Comhaltachtaí i gComh-Ollscoileanna ná Coláisti Aitheanta d’Ollscoil na hÉireann.

Is iad atá i dteideal cur isteach ar na Comhaltachtaí ná céimithe a bhfuil dochtúireachtaí acu ó ollscoileanna nó institiúidí ardoideachais aitheanta in Éirinn nó thar lear agus gur i gceann ar bith de réimsí an Léinn Éireannaigh, mar atá sainmhínithe thuas, atá an chéim dochtúra sin acu.

(€80,000)
Dáta deireanach iontrála: Dé hAoine, 30 Bealtaine 2008.
Tá foirmeacha iontrála agus na cáipéisí eile

Download Application form & other relevant documentation

 

Three NUI Centennial Post-Doctoral Fellowships in Irish Studies(€80,000)

To celebrate the centenary of the foundation of the National University of Ireland, NUI is pleased to invite applications for three centennial Post-Doctoral Fellowships in Irish Studies. The Fellowships are tenable in the constituent universities and recognised colleges of NUI and are open to scholars across the range of Irish cultural and heritage studies, including Language, Literature, Linguistics, Folklore, History and Archaeology.

Graduates holding doctorates of recognised universities and higher education institutions in Ireland and elsewhere and whose doctorates are in any of the areas of Irish Studies, as defined above, are eligible to apply for the Fellowship.

Offered for 2008: €80,000
Closing date for applications: 30 May 2008

Download Application form & other relevant documentation