ÉIGSE

A JOURNAL OF IRISH STUDIES

 

Volume XXXVIII

Imleabhar XXXVIII

***

Download Vol. XXXVIII (pdf 2.37mb)
(Available For Download to Subscribers Only)

Léirmheas


 

 

Clár an Ábhair/Contents

SORROW AND CONVERSION IN ACALLAM NA SENÓRACH.
Kristen Mills

EDITION OF A DIALOGUE BETWEEN CORMAC AND FÍTHAL.
Christopher Guy Yocum

GAELIC GACH UILE / A H-UILE AND THE GENITIVE OF TIME.
Roibeard Ó Maolalaigh

ROINNT TAGAIRTÍ DO THALAMH AN ÉISC I LITRÍOCHT NA GAEILGE ÓN OCHTÚ AGUS ÓN NAOÚ CÉAD DÉAG.
Pádraig Ó Liatháin

THE COMPOSITIONS OF SÉAMAS DALLMAC CUARTA IN
CONTEMPORARY MANUSCRIPT SOURCES.

Charles Dillon

AINMNEACHA COMHLUADAIR FIREANNA IN INIS MEÁIN, OILEÁIN ÁRANN, CONTAE NA GAILLIMHE.
Ciarán Ó Coigligh

SAMPLAÍ DE CHAOMHNÚ AN CHUIMILTIGH CHOGUASAIGH
GHLÓRAIGH I LÁR AGUS I NDEIREADH FOCAL I NGAEILGE CHÚIGEULADH.

Conchúr Mag Eacháin

TÉARMAÍ DUÁIN.
Conchúr Mag Eacháin

CINEÁL AGUS FEIDHM AN CHÓDAISTRITHE I NGAEILGE
CHOMHAIMSEARTHA NA GAELTACHTA: CÁS-STÁIDÉAR AR
CHEANTAR GHORT AN CHOIRCE.

Gearóid Ó Domagáin

VARIA I: Dornán Iasachtaí sa Ghaeilge.
Máire Nic Mhaoláin

VARIA II: Athchuairt ar Muinn ‘We’ in Oirdheisceart Uladh.
Conchúr Mag Eacháin

VARIA III: Tá sé an t-am …
Conchúr Mag Eacháin

VARIA IV: Maol Mhuire Ó Huiginn’s Poem Slán uaim don dá aoghaire.
Richard Sharpe

VARIAV: Suggested Etymologies for Some Irish Words.
Diarmaid Ó Muirithe

 

 

 

AILT LÉIRMHEASA / REVIEW ARTICLES

Nollaig Ó Muraíle:
IRISH PLACENAMES: THE CURRENT STATE OF RESEARCH Historical dictionary of Gaelic placenames / Foclóir stairiúil
áitainmneacha na Gaeilge. Fascicle 4 / Fascúl 4 (Ceall
Ghabhann-Cláiríne) (Ó Riain, Ó Murchadha, Murray); Bibliography
of publications on Irish placenames (Thornton,
Murray); Edmund Hogan’s Onomasticon Goedelicum: reconsiderations
(Murray, Ó Riain).


Máirín Nic Eoin: SAOTHRÚ NA SOCHTHEANGEOLAÍOCHTA
An tsochtheangeolaíocht: feidhm agus tuairisc (Ó Hifearnáin,
Ní Neachtain); An chonair chaoch: An mionteangachas sa
dátheangachas
(Lenoach, Ó Giollagáin, Ó Curnáin).


Ríona Nic Congáil: ATHBHREITHNIÚ AR AN ATHBHEOCHAN
Fin de Siècle na Gaeilge: Darwin, An Athbheochan agus
smaointeoireacht na hEorpa (Ó Conchubhair); An Béaslaíoch:
beatha agus saothar Phiarais Béaslaí (Ó Siadhail); Alice
Milligan and the Irish Cultural Revival
(Morris).


Dónall P. Ó Baoill: AN CAIGHDEÁN OIFIGIÚIL
Gramadach na Gaeilge: an Caighdeán Oifigiúil: Caighdeán
Ath-bhreithnithe
(Rannóg An Aistriúcháin).

 

LÉIRMHEASANNA / REVIEWS

Maxim Fomin: The cult of the sacred centre: essays on Celtic ideology
(Mac Cana) 352; John Carey: Sacred topology of early Ireland and
ancient India: religious paradigm shift
(Fomin, Mac Mathúna,
Vertogradova) 358; Dewi Evans: Irish influence on medieval Welsh
literature
(Sims-Williams) 361; Dewi Evans: Whitley Stokes (1830-1909): The lost Celtic notebooks rediscovered (Ó Cróinín); The tripartite
life of Whitley Stokes (1830-1909)
(Boyle, Russell) 365; Liam Ó hAisibéil: Logainmneacha na hÉireann III: cluain i logainmneacha
Co. Thiobraid Árann
(Ó Cearbhaill) 369; Pádraig Ó Súilleabháin:
Cànan & cultar / Language & culture: rannsachadh na Gàidhlig 4
(Munro, Cox) 374; Fionntán de Brún: An tslat féithleoige: ealaíona an
dúchais 1800-2000
(Ó Cadhla) 379; Charles Dillon: Tadhg Ó Cianáin:
an Irish scholar in Rome
(Ó Fearghail), The flight of the earls: imeacht
na n-iarlaí
(Finnegan, Ó Ciardha, Peters) 384.

 

IN MEMORIAM

Karl Horst Schmidt (1929-2012).
      Séamus Mac Mathúna

 

 

 

 

 

rule

Home