ÉIGSE

A JOURNAL OF IRISH STUDIES

Volume XXXV

Imleabhar XXXV

***

Download Vol. XXXV (pdf 1mb)
(Available For Download to Subscribers Only)

Léirmheas


Contents

A Middle-Irish Note on Boethius’s De Institutione Arithmetica.
Pádraig P. Ó Néill

Aspects of the Textual Transmission of Sex Aetates Mundi and Druimm Cetta Céte na Noem. Caoimhín Breatnach

Elegy of Aodh Ruadh Ó Domhnaill (d. 1505).
R. A. Breatnach and Pádraig A. Breatnach

Seán agus Tadhg Ó Neachtain: Cleamhnas agus Gaol.
Cathal Ó Háinle

The Verbal Ending -idh / -igh in Munster Dialects.
Diarmuid Ó Sé


A Review of Some Placename Material from Foras Feasa ar Éirinn.
Diarmaid Ó Murchadha

Canúintí agus Coilíneachtaí: Fianaise ó Albain Nua.
Seosamh Watson

Two Notes on Names.
John Carey

 

Léirmheas

Máire Herbert: Catalogue of Irish Language Manuscripts in the Bodleian Library at Oxford and Oxford College Libraries (Ó Cuív) 125

Diarmuid Ó Sé: An tOileánach (Ó Coileáin) 127

Pádraig P. Ó Néill: Apocrypha Hiberniae I: Evangelia Infantiae (McNamara, Breatnach, Carey, Herbert, Kaestli, Ó Cuív, Ó Fiannachta, Ó Laoghaire) 133

Cathal Ó Háinle: The World of Geoffrey Keating: History, Myth and Religion in Seventeenth-Century Ireland (Cunningham) 136

Nicholas Williams: Caint Ros Muc (Wigger) 139

Pádraig Ó Macháin
: Historical Dictionary of Gaelic Placenames I (Names in A-) (Ó Riain, Ó Murchadha, Murray) 159; Unity in Diversity: Studies in Irish and Scottish Gaelic Language, Literature and History (Ó Háinle, Meek) 161; Beatha Aodha Ruaidh: the Life of Red Hugh O’Donnell. Historical and Literary Contexts (Ó Riain) 166

Roy Flechner: Ireland and Europe in the Early Middle Ages: Texts and Transmission (Ní Chatháin, Richter) 169

Pádraig P. Ó Néill: Old Irish Wisdom Attributed to Aldfrith of Northumbria: an Edition of Bríathra Flainn Fhína Mac Ossu (Ireland) 173

Seosamh Watson: Dr Bedell and Mr King: the Making of the Irish Bible (McCaughey) 175

Caoimhín Breatnach: Studies in Irish Hagiography: Saints and Scholars (Carey, Herbert, Ó Riain) 178; Rannsachadh na Gàidhlig 200 (Ó Baoill, McGuire) 182

Diarmuid Ó Sé: Cumann Buan-Choimeádta na Gaeilge: Tús an Athréimnithe (Ó Murchú) 185

Meidhbhín Ní Úrdail
: Scottish Gaelic Studies, Vol. 18 (1998) 190

Gerald Manning: Zeitschrift für Celtische Philologie, Band 52 (2001) 192

rule

Home