ÉIGSE

A JOURNAL OF IRISH STUDIES

 

EDITED BY L IAM MAC MATHÚNA


FOILSEACHÁIN 2 / PUBLICATIONS 2

SAOTHRÚ NA GAEILGE SCRÍOFA I SUÍMH
UIRBEACHA NA hÉIREANN, 1700–1850


Eagarthóirí / Editors

Liam Mac Mathúna
Regina Uí Chollatáin

 

Clár an Ábhair/Contents
(pdf format 49kb)
Order Form
(pdf format)

English Version
Leagan Gaeilge


rule

Home