ÉIGSE

A JOURNAL OF IRISH STUDIES


Recent Articles

Rogha Alt

***

Irish Literature / An Litríocht

Interpreting narrative / textual difficulties in Bruiden Da Choca: some suggestions
William Sayers (Vol. XXXIX)

Sorrow and conversion in Acallam na Senórach
Kirsten Mills (Vol. XXXVIII)

Grammar, Linguistics, Dialect Studies / Graiméar, Teangeolaíocht, Canúineolaíocht

Cróineolaíocht na Gaeilge iarthraidisiúnta i gConamara
Brian Ó Curnáin (Vol. XXXIX)

Ainmneacha comhluadair baineanna in Inis Meáin, Oileáin Árann, Contae na Gaillimhe
Ciarán Ó Coigligh (Vol. XXXIX)

Ainmneacha comhluadair fireanna in Inis Meáin, Oileáin Árann, Contae na Gaillimhe
Ciarán Ó Coigligh (Vol. XXXVIII)

Gaelic gach uile / a h-uile and the genitive of time
Roibeard Ó Maolalaigh (Vol. XXXVIII)

Samplaí de chaomhnú an chuimiltigh choguasaigh ghlóraigh i lár agus i ndeireadh focal i nGaeilge Chúige Uladh
Conchúr Mag Eacháin (Vol. XXXVIII)

Téarmaí duáin
Conchúr Mag Eacháin (Vol. XXXVIII)

Cineál agus feidhm an chódaistrithe i nGaeilge chomhaimseartha na Gaeltachta: cás-stáidéar ar cheantar Ghort an Choirce
Gearóid Ó Domagáin (Vol. XXXVIII)

Medieval and Modern Texts / Téacsaí

A poem in praise of Aodh Óg Mag Mathghamhna
Nioclás mac Cathmhaoil (Vol. XXXIX)

Is atuirseach cásmhar ró-chathach le spás me
Máire Ní Íceadha (Vol. XXXIX)

Amhrán faoin bportach as Carna
Brian Ó Curnáin (Vol. XXXIX)

Caoineadh ar Shéamas Óg Mac Coitir
Tomás L. Ó Murchú (Vol. XXXIX)

Cúig phaidir as an gCaisleán Gearr agus Eanach Dhúin
Brian Ó Curnáin (Vol. XXXIX)

Edition of a dialogue between Cormac and Fíthal
Christopher Guy Yocum (Vol. XXXVIII)

Codicology, Transmission etc. / Lámhscríbhinní agus Seachadaíocht etc.

Notes on the decoration in the duanaire of Cú Chonnacht Mag Uidhir
Pádraig Ó Macháin (Vol. XXXIX)

Literary-Historical Sources / Stair Liteartha agus Foinsí

Manuscripts by subscription: Muiris Ó Gormáin and the Annals of the Four Masters
Richard Sharpe (Vol. XXXIX)

Metrics and Poetics / Meadaracht, Cúrsaí Filíochta

The compositions of Séamas Dall Mac Cuarta in contemporary manuscript sources
Charles Dillon (Vol. XXXVIII)

Lexicography and Etymology / Sanasaíocht, Foclóireacht

On the meaning of baile (buile), and the interpretation of the poem beginning Rop tú mo baile
Máirín Nic Dhonnchadha (Vol. XXXIX)

Onomastics / Ainmeolas

Common elements for heights in the placenames of Co. Leitrim
Pádraig Ó Cearbhaill (Vol. XXXIX)

An logainm Whinning, Co. na hIarmhí, agus inneoin mar eilimint i logainmneacha
Aengus Finnegan (Vol. XXXIX)

Roinnt tagairtí do Thalamh an Éisc i litríocht na Gaeilge ón ochtú agus ón naoú céad déag
Pádraig Ó Liatháin (Vol. XXXVIII)

Review Articles / Ailt Léirmheasa

On some recent Medieval and Early Modern Irish textual, linguistic and literary studies
Séamus Mac Mathúna (Vol. XXXIX)

Gerald O’Nolan’s approach to Peadar Ua Laoghaire’s Irish
David Webb (Vol. XXXIX)

On the structure of Irish
Dónall P. Ó Baoill (Vol. XXXIX)

Téarmaíocht na Gaeilge: Snoiteacht Stíle agus Cruinneas Céille
Brian Ó Conchubhair (Vol. XXXIX)

Irish placenames: the current state of research
Nollaig Ó Muraíle (Vol. XXXIX)

Saothrú na sochtheangeolaíochta
Máirín Nic Eoin (Vol. XXXIX)

Athbhreithniú ar an athbheochan
Ríona Nic Congáil (Vol. XXXIX)

An Caighdeán Oifigiúil
Dónall P. Ó Baoill (Vol. XXXIX)

 rule

Home